Dịch vụ
TƯ VẤN KIỂM XƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNGTƯ VẤN FSC/CoC/CWTƯ VẤN CHỐNG KHỦNG BỐ C-TPATTƯ VẤN ISO 9001:2015TƯ VẤN ISO 14001TƯ VẤN ISO 22000TƯ VẤN HACCPTƯ VẤN SA 8000TƯ VẤN GLOBAL G.A.P.TƯ VẤN BRCTƯ VẤN BSCITƯ VẤN ICTITƯ VẤN GMPTƯ VẤN TQM5STƯ VẤN ISO/TS 16949TƯ VẤN IFSTƯ VẤN ISO 45001:2018TƯ VẤN FSC/FM (forest management) TƯ VẤN ISO : 20252Các Lớp Đào TạoTƯ VẤN ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNGTƯ VẤN THEO YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG
Hỗ trợ

Yahoo

Skype

 

Dịch vụ đào tạo

Các Lớp Đào Tạo

- Đào tạo Quản Trị Doanh Nghiệp

- Đào tạo An Toàn Vệ Sinh Lao Động

- Đào tạo Chiến Lược Marketing..

Quản lý doanh nghiệp

Thông tin đang cập nhậtThông tin đang cập nhậtThông tin đang cập nhậtThông tin đang cập nhật

Dịch vụ đào tạo của chúng tôi

- YÊU CẨU CỦA KHÁCH HÀNG KIỂM XƯỞNG. THEO CÁC TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, AN NINH..

- Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2015, TQM).
- Các công cụ quản lý chất lượng ( 7 tools, 5S, Kaizen, giảm lãng phí …vv)
- Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)
- Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001: 2004)
- Đào tạo đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng/môi trường (ISO 19011: 2002)
- Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018)
- Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức chế tạo phụ kiện ô tô (ISO/ TS 16949: 2002)
- Quản lý doanh nghiệp
- Đào tạo các điểm mới của ISO 9001: 2015 và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang ISO 9001:2015

Lượt truy cập: 828,686
Đang online: 3
Design by Thiet ke web Minh Tuan

Bản quyền thuộc về Công Ty Tư Vấn Viễn Đông